Jeep

הטמנות עצים

הטמנות עצים התפתחו לאורך השנים כחלק מפתרון לצורך של מטיילים שהגיעו לחלקו הדרומי של השביל מערד ועד אילת והיו צריכים עצים לפעולות שונות בסוף ימי ההליכה. העצים "מוחבאים" באזור של חניון הלילה

שים לב כי ניתן להדליק אש רק בחניוני הלילה המוסדרים, הדלקת אש בשטחים שאינם מותרים עלולה לגרור קנס ולפגוע במרקם הטבעי. במקרה של גניבה יינתן זיכוי על סך הטמנת העצים. לאחר ביצוע ההזמנה, זו תועבר לאישור אצל מנהל החברה, קבלת נקודת הציון על מיקום ההטמנה תלויה באישור המנהל. לאחר אישור תקבל הודעה באזור האישי והמייל עם פרטי הזמנתך. על אחריותך להוריד את סרטון ההכוונה לנייד כדי להימנע ממצב של חוסר בקליטה ו/או מחיקת הסרטון מהאזור האישי

הזמנת הטמנת עצים

הטמנות עצים
DD סלאש MM סלאש YYYY
נא להזין מספר הגדול או שווה ל-1.
כל שק של עצים מכיל נפח של 25 ליטר, עץ ליבנה
שדה זה מיועד למטרות אימות ויש להשאיר אותו ללא שינוי.
קטגוריה: