X
0

תנאי שימוש באתר Negev Trails

תנאי שימוש במערכת

ברוך הבא לאתר [Negev Trails] ("האתר") המנוהל על ידי חברת יניר במדבר ("החברה"). תנאי שימוש אלו  (להלן "תנאי השימוש") קובעים את התנאים, ההתניות והמגבלות אשר חלים על השימוש באתר, לרבות רכישת שירותים או מוצרים מחנות האתר ו/או קבלת מידע מכל מין וסוג שהוא הנוגע לטיולים. כל שימוש באתר, ייחשב להסכמה מלאה ובלתי מסויגת מצדך כי קראת, הבנת, ואתה מסכים לתנאי השימוש, ולפיכך הינך מתבקש לקוראם בעיון רב בטרם ביצוע האמור לעיל, ולנהוג על פי הכתוב בהם. אנו שומרים על זכותנו להכניס שינויים בתנאי השימוש, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, והמשך שימושך באתר לאחר פרסום תנאי שימוש מעודכנים, לרבות קבלת או שליחת מידע כלשהו באמצעותה, מהווה את הסכמתך לכל שינוי כאמור.

אם אינך מסכים לאיזה מהתנאים האמורים בתנאי השימוש, נא הפסק לאלתר את השימוש באתר.

הוראות תנאי השימוש יחולו על כל שימוש שתבצע באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי להתקשרות בינך לבין החברה.

כל האמור בלשון זכר בהסכם זה נעשה מטעמי נוחות ומתייחס גם אל הנקבה.

 

מהות האתר

האתר מיועד ללקוחות המעוניינים לקבל מידע ולרכוש מוצרים ושירותים בקשר עם טיולים שיערכו באזור הנגב הישראלי

באמצעות האתר יוכל כל מטייל לרכוש מוצרים פיזיים מחנות האתר, לרכוש טיולים מודרכים וכן לקבל שירותים שונים אשר יסייעו לו בטיולים שיערוך באופן עצמאי, לרבות שירותי הסעות, ושירותי ארוחות ו\או הפקות אירועים בשטח.

רכישת מי השתיה ובולי עץ – כחלק משירותי האתר, תוכל לרכוש מי שתיה ו\או בולי עץ אשר אותם תאסוף ממקומות שונים לאורך המסלול, בהתאם להנחיות שינתנו לך על ידי החברה באמצעות סרטון וידאו שתקבל למכשיר הסלולרי ו\או באמצעות הדואר האלקטרוני שלך. לאחר שתסיים את הליך הרכישה במסגרת האתר, תקבל סרטון וידאו שיסביר לך היכן תוכל לאסוף את המים המוטמנים, בכמות שתחליט לרכוש, ודפי הסבר בכתב המסבירים כיצד תוכל למצוא אותם. אין לחברה כל התחייבות באשר לטמפרטורת המים שתרכוש או לחברה היצרנית שאת מימיה בחרנו לספק לך. ידוע לך והנך מאשר כי אספקת המים הינה באמצעות הטמנתם במקומות המיועדים בלבד וכי אין לחברה כל חובה אחרת מעבר להתחייבות זו בקשר עם האמור. בכל איסוף של מים הנך מתחייב לאסוף לא יותר מכמות המים אשר הזמנת ושילמת עבורם. בכל מקרה שבו תאסוף ממקום מוטמן כמות מים גדולה יותר, תגרום נזקים למטיילים אחרים, והאמור יהיה באחריותך ועל חשבונך, לרבות במקרה של התייבשות מטיילים אחרים עקב העובדה כי נטלת את המים שהוזמנו על ידם. זמן האספקה של המים ו\או בולי עץ יהא לא מוקדם יותר משעתיים מרגע הזמנתם ולא ניתן להזמינם יותר משבוע בטרם מועד אספקתם.ניתן לקבל זיכוי על הטמנת מים עד יום לפני תאריך ההזמנה.
לא יינתן כל החזר בגין הטמנה שנרכשה ולא נלקחה ביום ההזמנה.

רכישת מזון – בכל מקרה שבו תזמין מזון כלשהו באמצעות האתר, אזי המזון שתזמין מיוצר על ידי צדדים שלישיים עימם אנו עובדים בשיתוף פעולה, ומסופק לך על ידי החברה בלבד, ואין לחברה כל אחריות על טיב ואיכות המזון.

המוקד הטלפוני – במסגרת שירותי האתר, קיים מספר טלפון אשר זמין לפניות מ8 בבוקר ועד 20 בערב 12 שעות ביממה באמצעות שיחה או הודעת ווטסאפ [6] . מובהר כי טלפון זה הינו לשימושם של לקוחות שרכשו שירותים מהאתר בלבד, וכי הוא אינו מיועד לדיווחים שאינם בקשר עם השירותים. הקו הטלפוני אינו מספק יעוץ למטייל או המלצות הנוגעות לטיול עצמו. מובהר כי מספר זה הינו לרווחת משתמשי האתר בלבד, ואין כל התחייבות כי יהא זמין בכל עת או לזמן תגובה מינימלי כלשהו.

האתר והמוקד הטלפוני אינם מספקים שירותים רפואיים או תרופות בכל צורה ואופן, ואינו מייעץ כל ייעוץ רפואי.

בכל מקרה שבו חס וחלילה אחד המטיילים נפגע או התעוררה בעיה בריאותית יש לפנות למד"א בטלפון 101 ובכל מקרה שבו התעוררה בעיה שמצריכה דיווח למשטרת ישראל, יש לפנות למוקד 100.  מובהר כי הודעה שתינתן לנו, אינה תחליף להודעה למשטרת ישראל או מד"א והנך מאשר לנציגי החברה להעבירו למדא או למשטרת ישראל או לכל גורם אחר, אולם אין לחברה כל חובה או אחריות לדיווח כאמור. בכל מקרה בו הלכת לאיבוד או יש סכנה לחייך – הנך מחויב לפנות מיידית למשטרת ישראל.

במידה והאתר ימליץ על ספקי מזון, או כל ספק אחר לשירותים או למוצרים, אזי כל התקשרות בינך לבינם הינה על אחריותך וללא קשר לאתר. אין לחברה כל אחריות על טיב ואיכות המזון או השירות שתקבל מצדדים שלישיים כאמור, או מכל אלמנט אחר הקשור להתקשרותך עם ספקי שירותים כאמור.

ההחלטה על ביצוע הטיול כמו גם רכישת המוצרים ו/או השירותים, נעשה לבקשתך ועל אחריותך בלבד. החברה אינה מייעצת לך בקשר עם האמור, והמידע באתר הינו מידע כללי בלבד ואין להשתמש בו כתחליף ליעוץ במומחה. אנו ממליצים לך להתייעץ ברופא או מומחה מכל סוג שהוא כדי לתכנן את טיולך באופן המיטבי, ולפעול כפי שיורה לך הרופא ו/או המומחה.

חלק המידע הנמסר באמצעות האתר הנוגע למוצרים המפורסמים בו למכירה, מבוסס על מידע ונתונים שנמסרו לחברה על ידי יצרן המוצרים, ויתכן כי נפלו בו טעויות. אין לחברה כל אחריות למידע כאמור.

רכישת מוצרים ושירותים באמצעות האתר

כתנאי לרכישה באמצעות האתר הנך מתחייב כי הנך מעל גיל 18 וכי לא הסתרת כל מידע אשר עשוי להיות רלוונטי.

התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי, ביט, פייפאל, גוגל פיי או אפל פיי. הנך מצהיר כי הנך הבעלים החוקי של אמצעי התשלום שבאמצעותו תבצע את התשלום, כי יש בידיך את המסגרת המתאימה בכדי לבצע את הרכישה, וכי לא חל עליך איסור לבצע רכישת מוצרים או שירותים מסוג אלו שהנך מבקש לרכוש באמצעות האתר.

עם סיום רכישת המוצר או השירות, תקבל אישור על רכישתך ואת תנאי הרכישה, לרבות מועד האספקה של השירות או המוצר שרכשת. ככל שמדובר במוצר, אזי במידה ויתברר כי אינו קיים במלאי, יוצע לך לרכוש מוצר דומה או לבטל את העסקה.

לא יינתן כל החזר בגין שירות שתרכוש ותחליט שלא לבצע בו שימוש, לרבות אי ניצול כמות המים שרכשת או במקרה בו לא תבצע שימוש במוצר או שירות אחר שרכשת.

האחריות למוצרים אשר תרכוש באמצעות חנות האתר, ניתנת לך על ידי יצרן או יבואן המוצר, וכל טענה בקשר עם איכות או טיב המוצר תהיה למול יצרן המוצר או יבואן המוצר בישראל.

לתשומת ליבך כי חלק מהשירותים שניתן להזמין באמצעות האתר, דורשים פרק זמן מינימלי מראש להזמנתו, וכי לא נוכל להיענות להזמנות אשר מתייחסות לשירותים תוך פרק זמן נמוך מפרק הזמן המינימלי האמור, תיבחנה על בסיס נקודתי וזמינות, ונודיע לך בהודעה נפרדת אם הזמנתך אושרה. הזמנת שירותים הינה בכפוף לאישור וסיום ביצוע הזמנה באתר, ועל פי לוחות הזמנים והתנאים שיפורטו בהזמנה. בכל מקרה שבו לא נוכל לבצע הזמנה כלשהי, לאחר ששילמת עבורה, תזוכה עבור הזמנה זו.

 מסירת פרטים

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שעל מנת לקבל מידע באמצעות האתר, אינך חייב למסור כל מידע אודותיך אולם במסגרת שימושך באתר, לרבות במסירת כל מידע מיוזמתך במסגרת הזמנת מוצרים או שירותים, הינך מסכים ומאשר כי כל מידע שנמסר באמצעות האתר נמסר מרצונך הבלעדי.

בכל מקרה שבו תמסור פרטים באמצעות האתר או ישירות לחברה, הנך מצהיר ומתחייב כי כל הפרטים והמידע אשר הנך מוסר ו/או תמסור, נכונים, מלאים ומדויקים והנך מאשר לחברה לשמור כל מידע שמסרת ו/או כל חלק ממנו במאגרי המידע של החברה וכי השימוש בו יבוצע בהתאם ובכפוף להוראות הדין החל על העברת מידע כאמור ולתנאי הצהרת הפרטיות של האתר בלינק שלהלן: ___________.

החברה  אינה מתחייבת לבדוק ו/או לבקר ו/או לפקח על התכנים המשולבים באתר ואתה פוטר בזאת את החברה, לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה מכל אחריות לנזק שיגרם או העלול להיגרם לך בקשר עם פרסום תכנים כאמור ו/או בקשר עם נזקים שייגרמו או שעלולים להיגרם כתוצאה מפרסום התכנים כאמור.

הגבלות ואיסורים

 

הנך מתחייב כי לא תעשה כל שימוש באתר לצורך: (א) העלאת תכנים ו/או מידע שאין לך בהם בעלות או זכות שימוש בהם ו/או שמפרים את הדין ו/או צו שיפוטי כלשהו ו/או שעלולים להפר זכויות קנייניות של צד שלישי. (ב) הפרעה, שיבוש, הגבלה או מניעת שימוש באתר (ג) העלאת תכנים ומידע מסולפים, מטעים, שקריים ו\או המזיקים לחברה ו/או למנהליה ו/או לצד שלישי כלשהו. (ד) העלאת מידע פוגעני, מעליב, משמיץ מאיים חומר הפוגע או מפר זכויות קנייניות של אחרים, כל חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, ו/או כל חומר בלתי חוקי, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע  בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיות ו/או כל מידע אחר בעל אופי דומה. (ה) מטרה בלתי חוקית, או מטרה הסותרת את תנאי ההתקשרות. (ו) הטרדה או תלונת שווא או התחזות לאחר (ז) פגיעה בצד שלישי כלשהו לרבות בפרטיות או בצנעת הפרט. (ח) פגיעה ו/או הפרה של זכויות חוזיות, זכויות קנייניות, זכויות יוצרים, זכויות מוסריות, זכויות מעין קנייניות, חובות זהירות ואמון, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים.

הנך מתחייב, שלא להשתמש באתר בקשר עם הפעולות הבאות: מסירת סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות משתמשים אחרים ו/או הטרדת משתמשים אחרים, התחזות לאחרים, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית, איסוף פרטים על משתמשים אחרים, העתקת פרטים ו/או מודעות מתוך האתר ופרסומם או הצגתם במקום אחר לצרכים מסחריים או באופן שעלול לפגוע בעסקי החברה, הצפת האתר במידע, קידום תכנים מלאכותי, פרסום חומרים שקריים או מטעים, ו\או פרסום קישורים.

הנך מתחייב להימנע לחלוטין מכל ניסיון לאיסוף מידע על האתר, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, להימנע מביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו באתר, ולא להתערב בקוד המקור של האתר.

הנך מתחייב להימנע מביצוע פעולות ו/או מחדלים שיש בהם כדי להפריע לפעילות האתר ו/או הגולשים בו, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול וכיו"ב.

הנך מצהיר בזאת כי ידוע לך שהחברה רשאית לנקוט כנגד משתמש שיפר תנאים אלו בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין, לרבות העברת פרטיו לצדדים שלישיים.

למעט אם הותר באופן מפורש בתנאים אלו ללא הסכמה מוקדמת בכתב של החברה, אתה מסכים שלא: (i)  להשתמש, לשנות או לשלב את האתר לתוך תוכנה אחרת, או ליצור יצירות נגזרות מכל חלק של האתר; ו – (ii) למכור, לתת רישיון (או רישיון משנה), להחכיר, להמחות, להעביר, למשכן או לשתף בזכויות שלך על פי תנאים אלו כל אדם אחר; (iii) להעתיק, להפיץ או לשעתק את האתר לטובת צדדים שלישיים; (iv) לגלות (disclose) את התוצאות של ביצועי האתר, או להשתמש בתוצאות אלה עבור פיתוח אתר מתחרה; ו/או (v) לשנות, לפרק, לעשות פעולות של הידור הפוך, הנדסה הפוכה, עדכון או שיפור של האתר או ניסיון לגלות את קוד המקור של האתר.

בעלות וזכות הקניין

ידוע לך כי כל התכנים המופיעים באתר ו/או בחומרים שימסרו או יגיעו אליך באמצעות האתר לרבות  חומרים, עיצוב טקסט, תוכנה, מוזיקה, וידאו, גרפיקה חומרים המוכלים בפרסומות או בהודעות הנשלחות אליך או במידע מסחרי המוצע לך על ידי החברה, יישארו קניינה הבלעדי של החברה או צדדים שלישיים בכל עת. כל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, בין השאר, זכויות יוצרים, סודות מסחריים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא בזה) הקיימים ו/או מגולמים באתר,  ו/או מצורפים, קשורים, ו/או מתייחסים לאתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה או צדדים שלישיים לרבות יצרני המוצרים, ויישארו בבעלותם  הבלעדית כאמור. אין בתנאים אלו בכדי להעביר אליך כל זכות באתר או בחומרים כלשהם או בקשר אליהם, ו/או בחומרים שיועברו אליך אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בהם בהתאם לתנאים אלו, ולהוראות הדין, ולתנאים המפורטים על גבי המסמכים הנלווים שיצורפו למוצרים. שום דבר מהאמור בתנאים אלו אינו מהווה ויתור על זכויות הקניין הרוחני של החברה או יצרן המוצרים או צד שלישי כלשהו על פי כל דין.

כל התכנים אשר יועברו על ידיך באמצעות האתר הנם בבעלותך, יהיו שייכים לך, ובעצם מסירתם לאתר הנך נותן לאתר זכות שימוש לשמרם ולבצע בהם שימוש כדי לספק לך את המוצרים והשירותים שהזמנת באמצעות האתר, בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר.

 

רישיון

החברה מעניקה לך בזאת, ואתה מקבל, רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, ללא זכות להמחאה, בלתי-מסחרי, שאין להעניק על בסיסו רישיונות משנה, ואשר ניתן לביטול באופן מלא, להשתמש באתר, כל זאת בהתאם לתנאים ולהוראות הנכללים בתנאים אלו. החברה שומרת לעצמה את כל הזכויות באתר אשר לא הוענקו במסגרת תנאים אלו במפורש.

 

תחזוקה ותמיכה

לא חלה על החברה כל חובה על פי תנאים אלו לספק תמיכה, תחזוקה, שדרוגים, שינויים או גרסאות חדשות של האתר. עם זאת, החברה עשויה מפעם לפעם להוציא גרסאות שדרוג של האתר, ועשויה לשדרג באופן אלקטרוני ואוטומטי את האתר. לא תהא לך כל טענה תביעה או דרישה בכל מקרה שבו האתר לא יהא פעיל מכל סיבה שהיא.

ביטול עסקה

ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר או בטלפון יתאפשר בהתאם להוראות הדין ובפרט הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981  והתקנות שהותקנו מכוחו.

 

ניתן לבטל את העסקה שביצעת כדלהלן:

בכל מקרה שמדובר במוצר ביגוד או הנעלה שרכשת באמצעות האתר– לא יאוחר מיומיים לאחר קבלתו ובלבד שלא הוסרה תוית המחיר.

ככל ומדובר בשירות שרכשת – בתוך 14 ימים ממועד ביצוע ההזמנה, ובכל מקרה לא יאוחר מיומיים (48 שעות לפחות) (לא כולל ימי מנוחה) בטרם מועד השירות.

במידה וברצונך לבטל את העסקה, עליך להודיע לנו באמצעות מייל: Negevtrails@gmail.com, באמצעות הטלפון 054-2461066 ולפרט בהודעתך את שמך המלא, כתובת המייל שלך, ומספר הזהות, ואנו נבטל את העסקה בתוך ___  ימים.

 

בכל מקרה שמדובר בביטול מוצר של המותג "קולומביה" – אזי תחול מדיניות הביטול המפורטת בלינק המצ"ב  ומדיניות האחריות המפורטת בלינק המצ"ב:

 

בעת ביטול עסקת מכר מרחוק שלא עקב פגם, החברה תהיה רשאית לנכות דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר, או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם. במקרה של פגם במוצר, יודיע על כך הלקוח לחברה, תבוצע בדיקה מול הלקוח, ובמידת הצורך יתואם המועד לאיסוף המוצר.

 

החזר כספי יינתן בהתאם להוראות הדין.

 

הגבלת אחריות

החברה אינה מייצרת את המוצרים הפיזיים שתרכוש באמצעות האתר ואין לה כל אחריות בקשר עם סוג או טיב המוצר או השירות שתקבל מהיצרן או היבואן. כמו כן החברה אינה ערבה או נותנת כל מצג בקשר עם טיב או איכות המוצר.

כל מידע שתקבל במסגרת האתר אינו מהווה יעוץ או שידול או שכנוע כלשהו לרכוש כל מוצר או שירות כלשהו או להתקשרות כלשהי.

החברה, לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה לא יחויבו בכל אחריות מכל סוג שהוא לגבי החלטות אשר אתה תקבל ו/או תעשה בהסתמך על מידע, תכנים ושירותים המצויים באתר או שיגיעו אליך מצד שלישי באמצעות האתר. אין באמור בתנאי השימוש משום מצג מצד החברה בדבר ההתאמה, האמינות, ומידת הדיוק של המידע, המוצרים, השירותים והגרפיקה הנלווית הכלולים באתר למטרה כלשהי.

כל השימוש והמידע, הנכלל באתר מוצע לך "כמות שהוא " (As is)בלא כל התחייבות, ובלא כל אחריות או התניה משתמעת בדבר התאמה למטרה מסוימת, קניין ואי-הפרה.

החברה אינה מבטיחה כי האתר יענה על דרישותיך או כי פעולת האתר תתבצע ללא הפרעות או ללא שגיאות. ככל שהדבר מותר על פי דין, החברה מחריגה בזאת באופן מפורש כל אחריות מפורשת, לרבות בין היתר, אחריות לזכות הקניין או לאי הפרה של זכות קניין, ומכל אחריות מכללא, לרבות בין השאר, אחריות מכללא לאיכות מסחרית ולהתאמה למטרה מסוימת. החברה אינה אחראית ואינה ערבה למידת הדיוק, השלמות, השימושים או האמינות של התוצאות אשר יושגו באמצעות שימוש באתר או של כל נתונים או מידע אשר יושגו בדרך אחרת באמצעות שימוש באתר.

לחברה  לא תהא כל אחריות בגין תוכן או מהות מידע או המלצה אשר יימסר לך במסגרת השימוש באתר או במסגרת המוקד הטלפוני וכל האחריות בגין שימוש או אי שימוש במידע או בהמלצה  כאמור תהיה שלך באופן בלעדי.

בכפוף להוראות הדין החל, בשום מקרה לא תחול על חברה לרבות בעלי מניותיה ו/או מנהליה ו/או עובדיה ו/או ספקי שירותיה אחריות בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאתי, או כל נזק אחר מכל סוג ומין בין לך ובין לכל צד שלישי שהוא, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא לתכנים שיועברו באמצעות האתר, לשימוש בשירותי האתר ו/או להזמנת שירותים באמצעות האתר ו/או לשימוש או לביצועי האתר, לעיכוב בשימוש או לאי-יכולת להשתמש באתר, לאספקה או לאי-אספקה של שירותים, או לכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נלווית שהושגו באמצעות האתר, או הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, לדיוק הנתונים, להתאמתם למשתמש בטיבם, אופיים, והיקפם, לליקויים אפשריים, לתוכנו של המידע או לכל מעשה או מחדל אחר של חברה ועובדיה בין שהדבר מבוסס על חוזה, ובין על דיני נזיקין, אחריות מוחלטת או כל דבר אחר.

בכפוף להוראות הדין החל, בשום מקרה לא תעלה אחריות החברה, בגין כל סיבה שהיא, אליך או אל כל מישהו מטעמך, על 100 ש"ח

אם אינך שבע-רצון מחלק כלשהו של האתר ו\או השירותים שהנך מקבל, או מאחד מתנאי השימוש, הסעד היחיד והבלעדי העומד לרשותך הוא הפסקת השימוש באתר ובשירותים המוצעים על ידו.

החברה שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא כל התראה מוקדמת.

החברה שומרת על זכותה לגלות בכל עת מידע כפי שיידרש על מנת לקיים את הדרישות החלות במסגרת החוק, התקנות, הליכים משפטיים, או בהתאם לדרישת רשות מוסמכת, הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה בכל מקרה.

החברה רשאית בכל עת להפסיק את פעילות האתר כולו או חלקו, זמנית או בצורה קבועה.

כללי

תנאים אלו מוסדרים לפי חוקי מדינת ישראל. הנך מסכים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר או הקשורה בו, תחול סמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט בעיר תל אביב יפו, ושם יהיה מקום השיפוט הייחודי. והיה אם ייקבע שחלק כלשהו מתנאים אלו אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכח הוראות החוקים הרלוונטיים, לרבות אך ללא הגבלה, סעיפי ההתנערות מאחריות והגבלת האחריות הנזכרים לעיל, אזי הסעיפים שנשלל תוקפם או שאינם ניתנים לאכיפה ייחשבו כאילו הוחלפו בסעיפים תקפים וניתנים לאכיפה שתוכנם תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר את כוונת הסעיפים המקוריים, ואילו יתר סעיפי תנאים אלו יישארו בתוקפם. ויתר צד אחד, מפורשות או מכללא, על זכות הניתנת לו עפ"י מסמך זה במקרה מסוים לא ילמדו ממנו גזירה שווה לכל מקרה אחר ולא יראו בכך ויתור על זכויות אותו צד עפ"י תנאים אלו. גרסה מודפסת של תנאים אלו ושל כל הודעה שהועברה במתכונת אלקטרונית יהוו ראיה קבילה בהליכים משפטיים או מנהליים המבוססים או הקשורים בהם במידה שווה ובאותם תנאים החלים על שאר הרשומות והמסמכים העסקיים שהופקו ונשמרו במקור במתכונת מודפסת. כל זכות שאינה ניתנת בתנאי השימוש במפורש, דינה כזכות שמורה. הנך מתחייב לשפות את חברה בגין כל נזק הוצאה הפסד או תשלום שייגרמו לה ו/או לבעלי מניותיה ו/או למנהליה ו/או לאתר עקב הפרה על ידך של תנאי השימוש.

לכל שאלה או הבהרה נשמח אם תיצור קשר לכתובת הדוא"ל negevtrails@gmail